DOPROVOD PŘI PORODU

Jako porodní asistentka a matka tří dětí jsem přesvědčena o tom, že porod nemá být jen nějaký odvedený výkon, na který je lepší zapomenout. Jsem přesvědčena, že porod má dalekosáhlé důsledky na kvalitu života ženy i dítěte. Proto mým cílem je, aby žena byla na porod dobře připravena, aby jej mohla nádherně prožít, ve svém srdci si uchovat krásné vzpomínky a zároveň tím dát dobrý vklad do života svého dítěte. Doprovázím ženy během celého porodu a chci jim být moudrým a citlivým rádcem a průvodcem celého porodního děje. Ve své praxi používám přirozené metody tišení bolesti, aromaterapeutické masáže, relaxace aj.

Ženu i s partnerem doprovodím do jimi vybrané porodnice. Mojí podmínkou je, abych si ženu mohla k porodu připravit a to minimálně ve třech až čtyřech osobních setkáních nebo tím, že absolvuje můj těhotenský kurz.

Když si žena projde těhotenstvím a porodem, je vždy jiná, než byla předtím. Je proměněná a mnohem víc rozumí životu„. 

Frederick Leboyer

„Porod není zážitek na pár hodin, ale na celý život“. 

Michel Odent